Átláthatóság

Alapítványunk egyetért az Adománygyűjtők Önszabályzó Testületének elveivel. Magunkénak valljuk a Testület Etikai Kódexében rögzített alapelveket melyekből az alábbiakban kivonatot közlünk:

HITELESSÉG

Szervezetünk mind adminisztratív működésében, mind kommunikációjában világos, nem félrevezető elvet követ. Az általunk közzétett adatok megfelelnek a valóságnak. Elkerüljük a félretájékoztatást. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adományozók tudatosan, megfelelő információk birtokában tudjanak adományozói döntést hozni, valamint, hogy adományuk az adományozó szándéka és a szervezet célkitűzése szerint hasznosuljon.
Törekszünk a bizalom megőrzésére, rövid határidőn belül válaszolunk és intézkedünk, amennyiben kérdés vagy jogos panasz érkezik.
Az adományok, támogatások gyűjtését tisztességesen, létesítő okiratának megfelelően, a meglévő és lehetséges adományozóinkat tiszteletben tartva végezzük.

TÖRVÉNYESSÉG

Szervezetünk törvényesen működik. Amennyiben szabálytalanságot észlelnénk, azonnal intézkedünk azok megszüntetésére, kijavítására.

AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÁTLÁTHATÓSÁGA

Szervezetünk törekszik az átláthatóságra, mind az operatív működésében, mind programjaink adománygyűjtéseink során. Alapvető célunk, hogy az adományozónak minden adománygyűjtés során lehetősége legyen tájékozódni arról, hogy mire ad; adománya milyen mértékben fog hasznosulni; hogyan tájékozódhat vagy követheti nyomon adományának hasznosulását.
Adománygyűjtés célját minden esetben világosan kommunikáljuk. Világos kommunikációt jelent, ha adománygyűjtés során kifejtettük a potenciális adományozók számára:
– hogy az adományozásnak konkrét vagy általános célja van,
– az adománygyűjtés céljához kapcsolódó a projekt (ha van ilyen) időbeli ütemezését, várható menetét,
– az adomány felhasználásáról történő visszacsatolás módját és várható idejét.

Adomanyokhoz kapcsolodo kimutatások 2016

A BEFOLYT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS, ADATOK NYILVÁNOS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Szervezetünk az adományozást követően a vállalt módon, honlapunkon és facebook oldalunkon tájékoztatja az adományozót az előre kommunikált ütemezés szerint az adomány felhasználásáról, hasznosulásáról. Az egyes adománygyűjtési akciók lezárását követően közzé tesszük az adományból a költségek hasznosulásának arányait, százalékosan, vagy összeg szerint mennyit fordítottunk az adott adományból a megnevezett célra, és mennyit az egyéb adománygyűjtéshez kapcsolódó költségekre.

NYILVÁNOSSÁG

Szervezetünk, az Etikai Kódexben vállaltak szerint jeleníti meg az alapelvekben foglalt nyilvánossági feltételeket.

BETEKINTÉSI LEHETŐSÉG

Az alapítványunk hivatalos dokumentumaiba személyesen betekinteni, előzetes egyeztetést követően, az alapítvány telephelyén lehet.
info@hangyakozosseg.hu

KÖZGYŰLÉS

Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium. A közgyűlés üléseit évente 2 alkalommal tartja. Időpontját, meghívóját, napirendjét nyilvánosságra hozza, biztosítja a részvétel lehetőségét.
2017-es közgyűlés meghívója: Meghivo_20170113