Átláthatóság

SZAKMAI BESZÁMOLÓK
PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓK

Alapítványunk egyetért az Adománygyűjtők Önszabályzó Testületének elveivel. Magunkénak valljuk az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetsége Etikai Kódexébe rögzített alapelveket melyekből az alábbiakban kivonatot közlünk:

HITELESSÉG

Szervezetünk mind adminisztratív működésében, mind kommunikációjában világos, nem félrevezető elvet követ. Az általunk közzétett adatok megfelelnek a valóságnak. Elkerüljük a félretájékoztatást. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adományozók tudatosan, megfelelő információk birtokában tudjanak adományozói döntést hozni, valamint, hogy adományuk az adományozó szándéka és a szervezet célkitűzése szerint hasznosuljon.
Törekszünk a bizalom megőrzésére, rövid határidőn belül válaszolunk és intézkedünk, amennyiben kérdés vagy jogos panasz érkezik.
Az adományok, támogatások gyűjtését tisztességesen, létesítő okiratának megfelelően, a meglévő és lehetséges adományozóinkat tiszteletben tartva végezzük.

TÖRVÉNYESSÉG

Szervezetünk törvényesen működik. Amennyiben szabálytalanságot észlelnénk, azonnal intézkedünk azok megszüntetésére, kijavítására.

AZ ADOMÁNYGYŰJTÉS ÁTLÁTHATÓSÁGA

Szervezetünk törekszik az átláthatóságra, mind az operatív működésében, mind programjaink adománygyűjtéseink során. Alapvető célunk, hogy az adományozónak minden adománygyűjtés során lehetősége legyen tájékozódni arról, hogy mire ad; adománya milyen mértékben fog hasznosulni; hogyan tájékozódhat vagy követheti nyomon adományának hasznosulását.
Adománygyűjtés célját minden esetben világosan kommunikáljuk. Világos kommunikációt jelent, ha adománygyűjtés során kifejtettük a potenciális adományozók számára:
– hogy az adományozásnak konkrét vagy általános célja van,
– az adománygyűjtés céljához kapcsolódó a projekt (ha van ilyen) időbeli ütemezését, várható menetét,
– az adomány felhasználásáról történő visszacsatolás módját és várható idejét.

Adomanyokhoz kapcsolodo kimutatások 2016

Adomanyokhoz kapcsolodo kimutatások 2017

Adomanyokhoz kapcsolodo kimutatások 2018

Adomanyokhoz kapcsolodo kimutatások 2019

Adomanyokhoz kapcsolodo kimutatások 2020

Adomanyokhoz kapcsolodo kimutatasok_2021

Adomanyokhoz kapcsolodo kimutatasok_2022

A BEFOLYT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS, ADATOK NYILVÁNOS HOZZÁFÉRHETŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

Szervezetünk az adományozást követően a vállalt módon, honlapunkon és facebook oldalunkon tájékoztatja az adományozót az előre kommunikált ütemezés szerint az adomány felhasználásáról, hasznosulásáról. Az egyes adománygyűjtési akciók lezárását követően közzé tesszük az adományból a költségek hasznosulásának arányait, százalékosan, vagy összeg szerint mennyit fordítottunk az adott adományból a megnevezett célra, és mennyit az egyéb adománygyűjtéshez kapcsolódó költségekre.
Munkánkat a 3 tagú felügyelőbizottság ellenőrzi.

NYILVÁNOSSÁG

Szervezetünk, az Etikai Kódexben vállaltak szerint jeleníti meg az alapelvekben foglalt nyilvánossági feltételeket.
PANASZKEZELÉS

BETEKINTÉSI LEHETŐSÉG

Az alapítványunk hivatalos dokumentumaiba személyesen betekinteni, előzetes egyeztetést követően, az alapítvány székhelyén lehet.
info@hangyakozosseg.hu

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

2020-ban a covid idején fellépett élelemhiány esetében rendezett gyűjtésünk által átléptük a törvény által meghatározott 50 millió forintot, ezért 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoztunk létre, mely azóta is végzi a munkáját.
Létesítő okirat
Jegyzőkönyvek:
2020. FB Jegyzokonyv 20200925
2021. FB Jegyzokonyv 20210527
2022. FB jegyzőkonyv 20220530
2023. FB jegyzőkönyv 20230530

KÖZGYŰLÉS

Az alapítvány legfőbb szerve a kuratórium. A közgyűlés üléseit évente 2 alkalommal tartja. Időpontját, meghívóját, napirendjét nyilvánosságra hozza, biztosítja a részvétel lehetőségét.

2017. Közgyűlés meghívó: Meghívó 20170113
2018. közgyűlés meghívó: Meghívó 20180526
2019. közgyűlés meghívó: Meghívó 20190525
2020. közgyűlés meghívó: Meghívó 20200925
2021. közgyűlés meghívó: Meghívó 20210510
2022. közgyűlés meghívó: Meghívó 20220530
2023. közgyűlés meghívó: Meghivó 20230522
2024. közgyűlés meghívó: Meghívó 20240530