Alapítvány

Az Alapítvány alapadatai

Az Alapítvány elnevezése: Hangya Közösség Alapítvány
Az Alapítvány rövid neve: Hangya Közösség

Székhelye: 1161 Érsekújvári u. 22.
Nyilvántartási száma: 01-01-0012164
Adószáma: 18732993-1-42
Bírósági bejegyzés száma: 14.Pk.60.479/2015/7.,
Jogerőre emelkedett: 2015. december 16.

Bankszámlaszámunk:

Bank: MagNet Bank Zrt. Hangya Közösség
Bankszámlaszám: 16200223-10044991-00000000
IBAN: HU06 1620 0223 1004 4991 0000 0000
SWIFT: HBWEHUHB

Az Alapítvány Alapító okirat szerinti céljai:

 • Az Alapítvány elsődleges célja, hogy segítséget nyújtson hátrányos helyzetben lévő, kevésbé támogatott területek vagy személyek számára. Kiemelten az állatvédelmi tevékenység területére.
 • Hatékony megoldások keresése és kidolgozása, ami hosszú távú megoldást jelenthet az állatvédelem területén közismert problémákra. Ezek megismertetése a társadalommal és a döntéshozó szervekkel.
 • Aktív szerepvállalás a környezet- és állatvédelemmel kapcsolatos szemlélet pozitív megváltoztatásában: természeti értékeink védelme és a felelős állattartás minél szélesebb réteggel való megismertetése. Felhívva a figyelmet a hatályban lévő jogszabályokra, kóbor állatok magas számára, ivartalanítás szükségességére és a lakókörnyezet tisztaságának a megőrzésére.
 • A nevelés, oktatás és ismeretterjesztés területén közösségépítő vagy köznevelés céljából szervezett szemléletformálás.
 • Szociálisan rászoruló (anyagi nehézséggel küzdő vagy bajban lévő) személyek, vagy csoportok/szervezetek segítése az Alapítvány adta lehetőségek keretein belül anyagi vagy tárgyi adománnyal.
 • Hazai és nemzetközi háttérre támaszkodva gyűjtések szervezése a hátrányos területek szükségeinek kielégítésére, nemzetközi kapcsolatépítés tapasztalatcsere és együttműködés céljából.
 • A civil szférát érintő (szociális problémákkal, környezetvédelemmel, állatvédelemmel) kapcsolatos programok szervezése, közreműködés hasonló rendezvények vagy kulturális tevékenységek kivitelezésében.

Az Alapító Okirat szerint a célokhoz rendelve az Alapítvány:

 • önkéntesek toborzásával végzi feladatát, hogy minél szélesebb kör számára nyújthasson segítséget;
 • adománygyűjtő hálózatot szervez (koordinátor szerepben), átadó és átvevő pontok közötti kapocsként fuvarok szervezésével, önkéntesek bevonásával;
 • felkutatja a tevékenység működtetéséhez szükséges forrásokat;
 • az érkezett adományok elhelyezéséről, felhasználásáról folyamatosan tájékoztatja az adományozói kört;
 • arra törekszik, hogy információs kiadványok, népszerűsítő rendezvények segítségével megismertesse a lakosságot a problémákról és megoldásukról;
 • kapcsolatot épít mind belföldi, mind külföldi szervezetekkel, amelyek az Alapítvány minőségi munkájához hozzá tudnak járulni.A Hangya Közösség Alapítvány szerepel a magyar civil szervezeteket nyilvántartó adatbázisban:
  www.birosag.hu