Nyereményjáték Spotival

Fantasztikus ajándékokkal hirdetjük meg nyereményjátékunkat!

Játssz Spotival és ha szerencséd van, bármit választhatsz kedvencednek, 20, 30 vagy akár 50 ezer forintos utalványért a Fressnapf áruház kínálatából.
A résztvétel a regisztrációval érvényesíthető!

NYEREMÉNYJÁTÉK ELÉRÉSE

A játék időtartama: 2022. október 2-13.
Sorsolás és eredményhirdetés 2022. október 14. 22.00
A nyeremény: 1 db 50 ezer forintos, 1 db 30 ezer forintos és 1 db 20 ezer forintos Fressnapf utalvány.

DE MI KÖZE ENNEK SPOTIHOZ?
A nyereményjátékkal Spoti a kóbor állatok problémájára szeretné felhívni a figyelmet.

Spoti pár nap alatt fél milliós látogatottságot szerzett kedves történetével. Kóbor kutya volt, megjárta a gyepmesteri telepet is. Átalakulásáról szóló kisfilm mindenki kedvence lett. Változása szinte hihetetlen. Itt tekinthető meg.: SPOTI KISFILMJE

OKTÓBER 4-e az ÁLLATOK VILÁGNAPJA, ami sajnos Magyarországon nem minden állat számára jelent boldogságot.

Jelenleg több mint 300.000 ezer kutya van utcán, közterületen. A menhelyek nem bírják, a 20 ezer gondozott állat már így is többszörös telt házat jelent mindenhol.

DE Spoti hisz a változásban, hiszen eddigi nehéz sorsa ellenére itt van közöttünk, vidáman, boldogan és szerencsére semmit se érez lappangó betegségéből. Teli mosollyal örül az életnek és minden nap új felfedezést tesz.
Mert mindenre van megoldás.
A FIRST STEPS elnevezésű programot, alapítványunk, a Hangya Közösség több éve szervezi. 2021-ben segítségünkkel több ezer állat kerülte el a kóbor sorsot. 120 állatorvossal együttműködve.
Idén is szeretnénk folytatni programunkat.
Kérjük, segíts nekünk, hogy figyelmet kapjon ez a fontos téma. Csak az összefogáson múlik, hogy hány állatnak segíthetünk idén.

• Vállatként/ cégként csatlakozz támogató programunkhoz:
https://www.hangyakozosseg.hu/tamogatoink/

• Magánszemélyként terjeszd Spoti kezdeményezését és támogasd munkánkat:
Egy tábla csoki ára is hatalmas segítség:
– MagNet Bank Zrt. Hangya Közösség
Bankszámlaszám: 16200223-10044991-00000000
– Paypal: paypal.me/hangyakozosseg
– Adományvonal: 13 600 / 82 – Hívásoddal, vagy smseddel 500 Ft-tal támogathatod munkánkat.

#HajráSpoti #Megelőzés

Nyereményjáték szabályzat hírlevél-feliratkozóknak hirdetett nyereményjátékhoz

1. A szervező adatai
Adatkezelő:
név: Hangya Közösség Alapítvány
cím: 1161 Budapest Érsekújvári utca 22
e-mail-cím: info@hangyakozosseg.hu
weboldal: www.hangyakozosseg.hu

Képviseli:
név: Hangya Közösség Alapítvány elnöke és alelnöke
e-mail-cím: info@hangyakozosseg.hu

2. A játék célja
1. Az Állatok világnapja alkalmából szeretnénk felhívni a figyelmet a gazdátlan, mentett, rossz sorsú állatokra. Van megoldás. Mi hiszünk a megelőzésben. Ahogy Spoti kutya is, aki a téma nagykövete lett. Kóbor kutyaként érkezett, nagyon rossz állapotban. Bár nagyon beteg, ő jelenleg semmit sem érez. Kóbor élete során szerzett betegsége és az utcai élettel járó szenvedés megelőzhető lett volna.
A Hangya Közösség First Step – Kóbor állat megelőző programja tavaly több száz állatnak nyújtott segítséget. Idén is szeretnénk folytatni, ezért támogatókat keresünk.
2. Ki vehet részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden
– cselekvőképességében nem korlátozott természetes személy,
– aki a Játék időtartama alatt feliratkozik a Szervező hírlevelére, elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat és tudomásul veszi az Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit. (továbbiakban: Játékos). E feltételek bármelyikének hiányában a Játékban történő részvétel kizárt.

3 A Játékban NEM vehetnek részt a Szervező mindenkori alkalmazottai és annak Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
4. A játék időtartama A Játék 2022 10.03. 00:00 órától 2022.10.13 24:00 óráig tart
5. Jelentkezés a Játékra A Játékban azok vehetnek részt, akik a játék időtartama alatt:
Kitöltik a nyereményjáték űrlapját. A megadott adatokkal (név, mailcím) automatikusan részt vesznek a nyereményjátékban.
6. Nyereményjáték A Játék időtartamának lejártát követően a Sorsolási időpontokban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
Október 14.
1. díj: 50 ezer forintos Fressnapf utalvány
2. díj: 30 ezer forintos Fressnapf utalvány
3. díj 20 ezer forintos Fressnapf utalvány
7. Sorsolás A Szervező a nyerteseket egy szoftver segítségével a Játék részvételi feltételeinek megfelelő Játékosokból előzetesen összeállított adatbázisból sorsolja ki. A Szervező minden Játékban résztvevőhöz egy adott sorszámot társít. A sorsoló program 3 db sorszámot sorsol ki, így a Játékosok anonimitása a sorsolás során biztosított.
8. Amennyiben a nyertesek 5 napon belül nem jelentkeznek, újabb e-mailt küldd. Ha újabb 5 napon belül nem jelentkezik a nyertes, a nyeremény a Hangya Közösség Alapítványra száll, amit gazdátlan állat eszközeinek támogatására kell felhasználnia.

A Sorsolás időpontja:
2022. október 14. 22:00
A Sorsolás helyszíne: online sorsoló alkalmazás segítségével

8. Nyertesek száma, értesítésük és a Nyeremény kézbesítése
3 db nyereményhez összesen 3 nyertes kerül kisorsolásra. A nyertest a megadott mailcímen fogjuk értesíteni október 16. éjfélig. A nyertesnek 14 áll rendelkezésére, hogy jelentkezzen a nyereményért, amit válaszlevélben tud megtenni. Amennyiben a nyertes 14 napig nem jelentkezik, úgy állatélelemre váltjuk és állatvédő szervezet számára juttatjuk el.
9. Személyes adatok kezelése Jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, az arra vonatkozó adatkezelési tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.hangyakozosseg.hu/hirek/nyeremenyjatek/
10. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele a Játékban történő részvétel feltétele.
11. Felelősségkizárás A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Játék szervezésében, lebonyolításában, adminisztrálásában a Meta (mint a Facebook anyavállalata) és a Fressnapf Magyarország semmilyen formában nem vesz részt, felelősségre nem vonható.
11. Vegyes rendelkezések A Nyereményjátékban való részvétel előfeltétele a jelen Szabályzat kifejezett elfogadása és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak megismerése, annak tudomásulvétele. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játék feltételeit, szabályait kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Résztvevők számára kedvezőbbek legyenek.

Kelt: Budapest, 2022.10.02

Adatkezelési tevékenységek

Adatkezelő:
név: Hangya Közösség Alapítvány
cím: 1161 Budapest Érsekújvári utca 22
e-mail-cím: info@hangyakozosseg.hu
weboldal: www.hangyakozosseg.hu

Képviseli:
név: Hangya Közösség Alapítvány elnöke és alelnöke
e-mail-cím: info@hangyakozosseg.hu

1. adatkezelési tevékenység: Tájékoztatás a Hangya Közösség Alapítvány munkájával kapcsolatos tevékenységről

Adatkezelés jogalapja alábbi hat lehet:
a.) „hozzájárulás” (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
b.) „szerződés teljesítése”: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)
c.) „jogi kötelezettség teljesítése”: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).
d.) „létfontosságú érdek védelme”: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pont)
e.) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont)
f.) „jogos érdek”: (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) )”
Adatkezelés célja és jogalapja: “Tájékoztatás a Hangya Közösség Alapítvány munkájával kapcsolatos tevékenységről
Az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)”

Címzettek: Adatfeldolgozók: Hangya Közösség Alapítvány (1161 Budapest Érsekújvári utca 22.) tevékenység: állatvédelem

Meddig tároljuk a személyes adatokat? Hozzájárulás visszavonásáig

Érintetti jogok: Akinek a személyes adatait kezeled, az élhet a GDPR-ben felsorolt jogaival, ezeket kell itt felsorolnod. Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
-személyes adataihoz való hozzáférését,
•személyes adatainak helyesbítését,
•személyes adatainak törlését,
•az adott adatkezelés korlátozását,
•személyes adatainak hordozhatóságát,
•továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.)
Érintetti jogok: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy élhet az adathordozhatóság jogával.

Hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás bármikor, feltétel nélkül visszavonható Adatkezelő adatainál megadott bármelyik elérhetőségen, vagy bármelyik hírlevél láblécében elhelyezett leiratkozás linkre kattintva.

Az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni? Nem, csak nevet és mailcímet kérünk a sorsoláshoz.

Milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása?
Az adatkezelés nem jogszabályon alapul és nem is szerződéses kötelezettségen, továbbá nem előfeltétele szerződéskötésnek. E-mail cím alapján történik a sorsolás.
Az érintett személyes adatok kategóriái: név, e-mail-cím

2. adatkezelési tevékenység: Ajándéksorsolás

Adatkezelés célja és jogalapja: Nyertesek sorsolása és értesítése
Az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)”

Címzettek: Hangya Közösség Alapítvány (1161 Budapest Érsekújvári utca 22.) tevékenység: állatvédelem

Meddig tároljuk a személyes adatokat? Hozzájárulás visszavonásáig

Érintetti jogok: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, vagy élhet az adathordozhatóság jogával.

Hozzájárulás visszavonása: A hozzájárulás bármikor, feltétel nélkül visszavonható Adatkezelő adatainál megadott bármelyik elérhetőségen, vagy bármelyik hírlevél láblécében elhelyezett leiratkozás linkre kattintva.

Az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni? Nem. A sorsoláshoz csak a név és e-mailcím szükséges.

Milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása?
Az adatkezelés nem jogszabályon alapul és nem is szerződéses kötelezettségen, továbbá nem előfeltétele szerződéskötésnek.

Az érintett személyes adatok kategóriái: név, e-mail-cím

Panasztételi jog:
Jogaid megsértése esetén (a választásod szerint az alperes székhelye vagy a lakóhelyed szerint illetékes) bírósághoz is fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Panasztételi jogoddal egyébként a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
• Telefon: +36 -1-391-1400
• Fax: +36-1-391-1410
• E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu”

Budapest, 2022. 10. 02.